Par vardarbību Jaunjelgavas vidusskolā prasa piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes darbinieki veikuši pārbaudi par šī gada 22. aprīlī Jaunjelgavas vidusskolā notikušo incidentu, kura laikā nodarīti miesas bojājumi mazgadīgam zēnam. Izvērtējot lietas apstākļus un eksperta atzinumu, vainīgajiem prasa piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.


22. aprīlī saņemtas ziņas par miesas bojājumu nodarīšanu mazgadīgam Jaunjelgavas vidusskolas skolēnam, kuru fiziski iespaidojuši divi nepilngadīgie vecāko klašu audzēkņi. Saistībā ar notikušo veikta administratīva lietvedība Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirknī.


Veiktas nepieciešamās pārbaudes darbības, tostarp saņemts tiesu medicīnas eksperta atzinums, kurā norādīts, ka cietušajam nodarīti maznozīmīgi miesas bojājumi, kas nav radījuši nopietnus fiziskās veselības traucējumus.


Izvērtējot pārbaudes rezultātus un tiesu medicīnas eksperta atzinumu, konstatēts, ka abi nepilngadīgie izdarījuši administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā – maznozīmīgu miesas bojājumu tīša nodarīšana. Līdz ar to atbildīgajām Vecumnieku un Jaunjelgavas pašvaldību institūcijām nosūtīta administratīvā pārkāpuma lieta, lai lemtu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu abiem nepilngadīgajiem.


Administratīvā pārkāpuma protokols sastādīts arī abu nepilngadīgo mātēm par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, kas paredz brīdinājuma izteikšanu vai naudas sodu līdz simt latiem. Lēmums nosūtīts izskatīšanai atbildīgajām pašvaldību institūcijām.


Policija aicina skolas un to mācībspēkus būt modriem un pievērst uzmanību skolās notiekošajam un nevilcināties ziņot policijai, ja tiek pamanītas kādas vardarbības pazīmes. Tāpat ar skaidrojošām lekcijām uz skolām iespējams aicināt Valsts policijas Prevencijas pārvaldes pārstāvjus, kuri gan skolēniem, gan skolotājiem saistošā veidā pastāstīs par vardarbības tēmu, riskiem un laicīgu šādu situāciju novēršanu.Avots: Valsts policija

Pievienot komentāru

Please enter your name

(nepieciešams)

Please enter a valid email address

(netiks publicēts, nepieciešams)

Please enter your message

Flickr Photos

  • VX09 FFD
  • BX20 CXL
  • BX15 GKY
  • San Bruno Police

kriminalzinas.lv © 2020 Visas tiesības paturētas